Tel: 0331/6 50 86; 0889 753 733

"Колибри-48 ЕООД" е създадена през 1992г. с основен предмет на дейност производство на зимно, лятно и специално работно облекло. За тези години фирмата успя да се наложи трайно на пазара за облекла със своята разпространена търговска марка позната в много градове на страната.

Стратегията на нашето развитие може да се характеризира така: Висококачествени облекла на умерени цени, предназначени за масовия купувач с широко възрастово и социално представяне.

Фирмата има представителни магазини в гр. Пазарджик и Асеновград.

Няколко години последователно сме били изпълнители на работно облекло за водещи фирми от цялата страна. Изпълняваме поръчки за хотели и ресторанти.

Паралелно с вътрешен пазар сме работили и за износ с партньори като Италия, Германия и Гърция. Последното считаме за сериозен атестат за нашето производство, където изискванията за обем, качество и срок на изпълнение са договорни правила с особено значение. За изброеното по-горе способства изградената през годините производствена база. Фирмата разполага с нова, съвременна сграда, в която работят 30 работника.

Специализацията на производството позволява да се изработват едновременно по няколко артикула, което способства за срочното изпълнение на големи поръчки. Наши контрагенти са:

  • ЮТА-РУСЕ
  • ВРАТИЦА-ВРАЦА
  • МАРИЦА-ПЛОВДИВ
  • БУЛТЕКС-99
  • ИРИС-РУСЕ
  • СТРУМАТЕКС
  • и др.

Не на последно място изтъкваме, че фирмата е била винаги коректна със своите партньори, доставчици, клиенти и финансови институции.