Tel: 0331/6 50 86; 0889 753 733

Определения:

  • SNR "Single Number Rating" - Среден индекс на затихване за целия честотен обхват - означава общото затихване при употреба на антифоните
  • H, M, L - индекси на затихване за различните честоти
  • H - среден индекс на затихване за високите честоти
  • M - среден индекс на затихване за средните честоти
  • L - среден индекс на затихване за ниските честоти
MAX 500
#31050
MAX 800
#31850
MAX 800FM
#31820
MAX 200
#31020
MAX 300
#31030
MAX 400
#31040