Tel: 0331/6 50 86; 0889 753 733

Филтри за полумаски // A1 B1 E1 K1


A1 B1 E1 K1
#2215
  • кутия с 8 броя
  • Органични газове и пари с точка на кипене по-голяма от 65°С
  • Неорганични газове и пари (с изключение на въглероден окис)
  • Киселинни газове (азот, слона киселина)
  • Амоняк (и странични продукти на аминокиселини)
  • Тегло: 84g

Подобни продукти


 • P2

  Филтри за полумаски

 • Eurmask Due

  Полумаска с филтър

 • Eurmask Uno

  Полумаска с филтър