Tel: 0331/6 50 86; 0889 753 733

Филтри за полумаски // A1 P2


A1 P2
#22130
  • кутия с 8 броя
  • Органични газове и пари с точка на кипене по-голяма от 65°С
  • Токсичен прах
  • Тегло: 73g

Подобни продукти


 • Eurmask Uno

  Полумаска с филтър

 • A1 B1 E1 K1

  Филтри за полумаски

 • P2

  Филтри за полумаски