Tel: 0331/6 50 86; 0889 753 733

Цели лицеви маски с филтри // А2 Б2 Е2 К2 П3


А2 Б2 Е2 К2 П3
#21300
  • капацитет: 500m³
  • Органични газове и пари с точка на кипене по-голяма от 65°С
  • Неорганични газове и пари (с изключение на въглероден окис)
  • Кисели газове
  • Амоняк
  • Токсичен прах
  • Тегло: 345g

Подобни продукти


 • Polycarbomask

  Цели лицеви маски с филтри

 • A2 B2 P3

  Цели лицеви маски с филтри

 • Panoramask

  Цели лицеви маски с филтри