Tel: 0331/6 50 86; 0889 753 733

Цели лицеви маски с филтри // A2 B2 P3


A2 B2 P3
#21200
  • капацитет: 230m³
  • Органични газове и пари с точка на кипене по-голяма от 65°С
  • Неорганични газове и пари (с изключение на въглероден окис)
  • Токсичен прах
  • Тегло: 350g

Подобни продукти


 • Panoramask

  Цели лицеви маски с филтри

 • Polycarbomask

  Цели лицеви маски с филтри

 • А2 Б2 Е2 К2 П3

  Цели лицеви маски с филтри